จำนวนรายการซ่อมทั้งหมด (ครั้ง)
663
จำนวนรายการซ่อมสำเร็จ (ครั้ง)
646
งานที่ค้างอยู่ (ครั้ง)
245
ร้อยละของงานซ่อมสำเร็จ
97.44
กราฟแสดงจำนวนการซ่อมออนไลน์ แยกตามเดือน ปี 2566
แผนภูมิวงกลม รายงานการส่งซ่อม ปี 2566
ซ่อมสำเร็จ กำลังดำเนินการ รออะไหล่ ซ่อมไม่สำเร็จ
ตารางการแจ้งซ่อม
รายการแจ้งซ่อม วันที่แจ้ง ฝ่ายที่แจ้ง สถานนะ
ประตูทางเข้าห้องซักผ้าชำรุด/เลื่อนลำบาก2 ส.ค. 2566 เวลา 14:42การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ประตูเลื่อนห้องอบเซ็ท/ฝืดเลื่อนลำบาก2 ส.ค. 2566 เวลา 14:44การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เพดานรั่ว น้ำหยดลงใส่พัดลมเพดาน3 ส.ค. 2566 เวลา 08:38ให้คำปรึกษาแจ้งซ่อม
หน้าต่างคลังยา กระจกแตกมีน้ำสาดเข้ามาในคลัง,เพดานคลังยามีน้ำรั่วซึม,ประตูคลังยาเปิดปิดลำบาก5 ส.ค. 2566 เวลา 11:34เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
หลังคารั่ว น้ำหยด ห้องทันตกรรม5 และ เสาหน้าห้องทันตกรรม37 ส.ค. 2566 เวลา 14:08ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ยูนิตทำฟันที่ 2 ปรับเก้าอี้ไม่ได้ มีไฟเข้าแล้วแต่ปรับสวิตช์ไม่ได้7 ส.ค. 2566 เวลา 14:10ทันตกรรมแจ้งซ่อม
เครื่องพ่นยาชำรุด8 ส.ค. 2566 เวลา 14:28ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานผู้ป่วยในชำรุด น้ำรั่ว8 ส.ค. 2566 เวลา 14:29ผู่ป่วยในแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำงานชำรุด 2 ตัว8 ส.ค. 2566 เวลา 14:30ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟหน้าตึกสงฆ์ไม่สว่าง8 ส.ค. 2566 เวลา 14:31ผุ้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานรั่ว8 ส.ค. 2566 เวลา 14:33ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานน้ำรั่วทั่วตึกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ8 ส.ค. 2566 เวลา 14:35ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เต้าเสียบปลั้กไฟเตียง 2 ชำรุด8 ส.ค. 2566 เวลา 14:36ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ราวกั้นเตียง 16 ชำรุด8 ส.ค. 2566 เวลา 14:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ระบบท่อน้ำอ่างล้างมือห้องหัตถการและห้องพักตันบ่อย8 ส.ค. 2566 เวลา 14:39ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ไฟถนน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ไม่ติด ทำให้เวลากลางคืนมืด9 ส.ค. 2566 เวลา 10:09ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แิอร์น้ำหยุดห้องแพ๊คเซ้ด9 ส.ค. 2566 เวลา 13:21จ่ายกลางและซักฟอกแจ้งซ่อม
แอร์ห้องปริ้นฉลากมีน้ำหยด10 ส.ค. 2566 เวลา 09:18โรงแปรรูปแจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องประชุมใหญ่ชำรุด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:42ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ประตูแฟลตที่พักนักศึกษา ห้อง 1/1 ชำรุด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:43ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
กระเบื้องห้องประชุมใหญ่หลุดล่อน10 ส.ค. 2566 เวลา 11:44ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
แอร์ห้องสำนักงาน น้ำไหลตลอดเวลาที่เปิด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:44ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟห้องสำนักงานไม่ติด 2 หลอด10 ส.ค. 2566 เวลา 11:45ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
เครื่องต้มยาหม่อง ไฟไม่เข้าเครื่อง โรงผลิตยาสมุนไพร11 ส.ค. 2566 เวลา 10:47ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
สายไฟเครื่องซีลปากถุงขาดชำรุด โรงผลิตยาสมุนไพร11 ส.ค. 2566 เวลา 10:49ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องอบสมุนไพรรั่ว โรงงานแปรรูปสมุนไพร11 ส.ค. 2566 เวลา 10:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ที่จับประตูหน้าห้อง LAB ชำรุด22 ส.ค. 2566 เวลา 10:19กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
มีความต้องการล้างแอร์ห้อง LAB และมีฝ่ายอื่นๆฝากมาด้วยคือ ห้องยา ห้องพักแพทย์ OPD22 ส.ค. 2566 เวลา 10:20กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
แอร์ห้องแปรรูปศูนย์แพทย์แผนไทย22 ส.ค. 2566 เวลา 10:23ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
เครื่องปั่นเลือด ไม่ทำงาน22 ส.ค. 2566 เวลา 10:24กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
เก้าอี้นั่่งทำงานล้อหลุด 2ตัว23 ส.ค. 2566 เวลา 09:24เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชำรุดเสี่ยงต่อการหลุดร่วงใส่ผู้รับบริการ23 ส.ค. 2566 เวลา 10:22ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ท่อน่ำรั่วข้างหม้ออบเซ็ท24 ส.ค. 2566 เวลา 13:44การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ก็อกน้ำชำรุด/ที่เปิดปิดหลุด24 ส.ค. 2566 เวลา 13:45การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
แอร์คลีนิกเบาหวานไม่ทำงาน(มีเสียงไฟช๊อต)25 ส.ค. 2566 เวลา 10:15คลีนิกเบาหวานแจ้งซ่อม
เเอร์โรงงาน เเปรรูป้ำหยดสองห้อง ห้องบด หั่น น้ำหยดตลอด25 ส.ค. 2566 เวลา 13:19ศูนย์เเพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำฟันที่1 ที่ 3 ที่ 4 และห้องสำนักงาน นำ้ รั่วตลอดเวลา เครื่องดูดน้ำลายห้องทำฟันที่ 4 ใช้งานไม่ได้28 ส.ค. 2566 เวลา 08:37ทันตกรรมแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ภายในของหน่วยงาน ER ไม่มีสัญญาณ ใช้ไม่ได้28 ส.ค. 2566 เวลา 08:55ERแจ้งซ่อม
แอร์ ห้องฉุกเฉินไม่เย็น มีไอร้อนออกมา มีความเดือดร้อนทั้ง เจ้าหน้าที่เมื่อทำหัตถการ คนไข้ Obsver ความดันโลหิตไม่ลง28 ส.ค. 2566 เวลา 10:11ERแจ้งซ่อม
บ้านพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพัก นางสาวฐิติมา ทวีท้าว) หลังคาแตก ไม่โครงหลังคาผุ เชิงชายหลุด เกรงว่าจะหล่นลงมาใส่ศรีษะผู้พักอาศัย28 ส.ค. 2566 เวลา 11:43ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานห้องอัดแคปซูล1,2 โรงผลิตยาสมุนไพร ชำรุด ฝ้าพัง29 ส.ค. 2566 เวลา 09:09ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
จัดสร้างโต๊ะ 2 ตัว29 ส.ค. 2566 เวลา 09:59เภสัชกรรมแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดาน ห้องกายภาพบำบัดรั่วค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ29 ส.ค. 2566 เวลา 11:13กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
กริงกดเรียกหน้าประตูห้องฉุกเฉิน ไม่ทำงาน29 ส.ค. 2566 เวลา 11:56ERแจ้งซ่อม
แอร์ ห้องพักนักศึกษาฝึกงาน 1/1 มีปัญหา คือ ไม่ค่อยเย็น ลมออกบ้างไม่ออกบ้าง30 ส.ค. 2566 เวลา 13:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ มีเสียงซ่า ไม่สามารถสื่อสารได้1 ก.ย. 2566 เวลา 08:53กลุ่มงแจ้งซ่อม
โทรศัพท์ มีเสียงซ่าาาาาา ไม่สามารถสื่อสารได้1 ก.ย. 2566 เวลา 08:54กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
น้ำรั่ว บริเวณอ่างย้อมสี1 ก.ย. 2566 เวลา 08:56กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ติดตั้งชั้นลอย และกล่องผ้าเช็ดมือ1 ก.ย. 2566 เวลา 08:58กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ห้องน้ำชาย คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาไม่มีโถฉี่ในห้องน้ำชาย ผู้รับบริการร้องเรียนเข้ามาว่าไม่มีใช้นานเป็นปีค่ะ รบกวนจัดการให้ด้วยค่ะ4 ก.ย. 2566 เวลา 11:13ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ขอจัดทำโตีะจัดยาผู้ป่วยใน ขนาด กว้าง 55 ซม. สูง 95 ซม. ยาว 120 ซม.5 ก.ย. 2566 เวลา 08:38เภสัชกรรมชุมชนแจ้งซ่อม
1.ฝ้าเพดานห้องคลอดรั่ว เคยแจ้งซ่่อมไปแล้ว 1ครั้งกลับมารั่วอีก 2.โทรศัพท์ภายในห้องคลอดใช้การไม่ได้6 ก.ย. 2566 เวลา 08:38ห้องคลอดแจ้งซ่อม
ประตูหลังห้องประชุมใหญ่ ตึกปฏิบัติการชำรุดเนื่องจากเป็นประตูไม้ โดดแดดและฝนทำให้เปือยและผุ ไม่สามารถปิดได้6 ก.ย. 2566 เวลา 08:50ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ลิ้นชักห้องตรวจ 3 พัง6 ก.ย. 2566 เวลา 10:30งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
1.ลูกบิดประตูด้านหลังห้องคลอดชำรุด 2.มึอจับรถฉีดยาห้องคลอดชำรุด6 ก.ย. 2566 เวลา 11:13ห้องคลอดแจ้งซ่อม
ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในไฟไม่สว่าง6 ก.ย. 2566 เวลา 14:32ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องทำงานตึกสงฆ์เสียงดัง6 ก.ย. 2566 เวลา 14:37ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
เครื่องกรองน้ำ R/O / น้ำซึมจากท่อ6 ก.ย. 2566 เวลา 15:22การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
เก้าอี้ทำฟันห้องที่ 3 สายลมรั่ว(ด่วน)11 ก.ย. 2566 เวลา 08:14ทันตกรรมแจ้งซ่อม
แอร์ที่หอพักนักศึกษาห้อง 1/2 ศูนย์แพทย์แผนไทยเสีย เปิดแล้วดับไปเอง11 ก.ย. 2566 เวลา 11:49แผนกทันตกรรมแจ้งซ่อม
ประตูระบบสแกนนิ้วมือ เข้าโรงผลิตไม่สามารถใช้งานได้ สแกนเพื่อเปิดประตูไม่ได้12 ก.ย. 2566 เวลา 11:19ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ไฟหรี่ผู้ป่วยหญิงไม่สว่าง13 ก.ย. 2566 เวลา 13:51ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
แอร์ห้องพิเศษ 2 ปิดเองอัตโนมัติ13 ก.ย. 2566 เวลา 13:54ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ติดตั้งที่เก็บสไลน์บอร์ด13 ก.ย. 2566 เวลา 13:55ผู้ป่วยในแจ้งซ่อม
ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำในห้อง PV ก๊อกหัก13 ก.ย. 2566 เวลา 14:37งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
โถฉี่ห้องน้ำในห้อง PV ชำรุด ใช้งานไม่ได้13 ก.ย. 2566 เวลา 14:38งานผู้ป่วยนอกแจ้งซ่อม
ซ่อมไฟห้องบด ศูนย์เเพทย์แผนไทยพนา14 ก.ย. 2566 เวลา 11:19ศูนย์เเพทย์เเผนไทยแจ้งซ่อม
รางน้ำชำรุด/รั่ว15 ก.ย. 2566 เวลา 11:30การพยาบาล/หน่วยจ่ายกลางแจ้งซ่อม
ที่จับประตูห้องนวดพัง17 ก.ย. 2566 เวลา 09:56คลินิกบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ขอเปลี่ยนหลอดไฟตู้ปลอดเชื้อ 2 หลอด18 ก.ย. 2566 เวลา 10:54กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งซ่อม
ปลั๊กตัวแม่หลุดออกมาจากผนังปูนค่ะ18 ก.ย. 2566 เวลา 15:20กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ล้างแอร์ห้องบดเล็ก โรงงานแปรรูปสมุนไพร18 ก.ย. 2566 เวลา 15:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้ารั่วตรงห้องเก็บอุปกรณ์โรงงานเเปรรูป18 ก.ย. 2566 เวลา 15:53ศูนย์เเพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ล้างแอร์ห้องปริ้นฉลาก ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา18 ก.ย. 2566 เวลา 15:53ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ล้างแอร์ แฟลตนักศึกษา ห้อง 1/118 ก.ย. 2566 เวลา 15:54ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาแจ้งซ่อม
ฝ้าเพดานหอพักนักศึกษาห้อง 2/2 ชำรุด18 ก.ย. 2566 เวลา 15:57ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
พัดลมห้องกายภาพบำบัด ไม่ส่ายคะ19 ก.ย. 2566 เวลา 10:42กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
เครื่องปั๊มลมยูนิตทำฟัน เก้าอี้ 1 และ 2ชำรุด ก็อกเปิดน้ำห้องสำนักงานชำรุดน้ำหยดตลอดเวลา19 ก.ย. 2566 เวลา 15:04กลุ่มงานทันตกรรมแจ้งซ่อม
1. แอร์ในห้องกายภาพบำบัด 2ตัว ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็น และมีเสียงดัง (ล้างแอร์แล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 แต่แอร์ก็ไม่เย็นขึ้นเลยค่ะ) 2. ฝ้าเพดานทะลุ มองเห็นท้องฟ้า หลังคารั่วจากน้ำฝน 3. บานกระจกหน้าต่างโดนก้อนหินกระเด็นใส่ แตก 5 บาน 4. ฝ้าเพดานมีรอยแตกร้าวเป็นรูใหญ่จากการทรุดตัวของอาคาร20 ก.ย. 2566 เวลา 08:58กายภาพบำบัดแจ้งซ่อม
ก็อกน้ำซิ้งล้างจาน สายฉีดชำระ ห้อง 2/1 หอพักนักศึกษาชำรุด20 ก.ย. 2566 เวลา 11:08ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ประทางเข้า สีผนังห้อง ฝ้าเพดาน ชำรุด ห้อง 1/1 หอพักนักศึกษาชำรุด20 ก.ย. 2566 เวลา 11:10ศูนย์แพทย์แผนไทยแจ้งซ่อม
ปั๊มลม ยูนิตทันตกรรม 1 ชำรุด ใช้งานไม่ได้20 ก.ย. 2566 เวลา 11:13ทันตกรรมแจ้งซ่อม
ตราประทับชื่อแพทย์ เอื้ออังกูรชำรุด20 ก.ย. 2566 เวลา 14:22ERแจ้งซ่อม
สายฉีดชำระชำรุด (ห้องพักนักศึกษา 1/1 )22 ก.ย. 2566 เวลา 13:08ซ่อมสำเร็จ
ล้างแอร์ห้องบดเล็ก โรงงานแปรรูปสมุนไพร22 ก.ย. 2566 เวลา 13:09ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาAsus
ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ไม่สามารถปิดได้ ห้องพักนักศึกษา 1/122 ก.ย. 2566 เวลา 13:10ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาAsus
ไฟ้หน้าระเบียงทางเดินห้องพักนักศึกษา 2/1 ไม่ติด22 ก.ย. 2566 เวลา 13:11ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาAsus
น้ำรั่วซึมจากเพดาน ห้องพักนักศึกษา 2/122 ก.ย. 2566 เวลา 13:12ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาAsus
ชักโครกกดไม่ลง (เป็นบ่อยครั้ง) ห้องพักนักศึกษา 2/222 ก.ย. 2566 เวลา 13:12ซ่อมสำเร็จ
Test22 ก.ย. 2566 เวลา 13:23IctAsus
เพดานรั่วซึม ห้องพักนักศึกษา 2/222 ก.ย. 2566 เวลา 13:36ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาAsus
ตัวยึดประตูหน้าห้อง เวลาเปิดค้างเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถยึดประตูเวลาเปิด22 ก.ย. 2566 เวลา 13:38ศูนย์แพทย์แผนไทยAsus
ลูกบิดห้องน้ำชำรุด (ห้องพักนักศึกษา 1/3)22 ก.ย. 2566 เวลา 13:39ศูนย์แพทย์แผนไทยAsus
เบรกเกอร์ปั๊มลมไม่จ่ายไฟ25 ก.ย. 2566 เวลา 09:29supplyAsus